Skip to main content

Ekosofia

Grundläggande miljöutbildning
2023-11-23 ››
Trovärdig
hållbarhetskommunikation ››

Välkommen till Ekosofia

Ekosofia AB, som etablerades 1993, är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder att med hjälp av ett ökat miljömedvetande - ekosofi - nå såväl social och ekonomisk som ekologisk framgång. Kommunikation - att åstadkomma dialog - är vårt främsta verktyg.

Genom att öka medvetandet om miljöfrågan hos ledning och medarbetare hjälper vi till att implementera och säkerställa ett trovärdigt och framgångsrikt miljöarbete samt att bidra till att nå företagets eller organisationens mål.

Vårt senaste nyhetsbrev

 • Miljöledning.
 • Integrerade ledningssystem som täcker in både miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
 • Policy och riktlinjer, övergripande mål samt uppförandekod.
 • Miljöutbildningar: grundläggande miljöutbildning liksom utbildning och seminarier inom miljökommunikation, opinionsbildning och CSR.
 • Affärs- och marknadsutveckling, med miljö- och hållbarhetsperspektiv.
 • Omvärldsbevakning och omvärldsanalyser.
 • Utredningar, förstudier, analyser och utvärderingar.
 • Kommunikation; både analys och genomförande.

Grundläggande miljöutbildningar

Från hot till möjligheter med trovärdigt miljöarbete - en halvdag om grundläggande miljöfakta, miljöarbete, företagande och hållbar utveckling

Seminariet ger grundläggande miljökunskap samtidigt som det skapar ökad medvetenhet om miljöarbetet och dess möjligheter.

 • Jordens utveckling och dagens miljöproblem
 • Miljöfrågan idag – en omvärldsredovisning Det nationella miljö- och hållbarhetsarbetet – lokalt, regionalt resp nationellt En internationell utblick
 • Möjligheter med att vara miljömedveten Det finns ingen motsättning mellan ekonomi och ekologi Om miljöarbete i näringsliv och samhälle
 • Trovärdighet – en förutsättning för att lyckas

Nyhetsbrev

NYHETSBREVSARKIV ››

Referenser