Skip to main content

Företaget

Företaget

Ekosofia AB hjälper företag och organisationer att nå såväl social och ekonomisk som ekologisk framgång genom ett ökat miljömedvetande - ekosofi.

Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Företaget grundades 1993 av Bill Romanus och Magnus Ruberg.

Omfattande omvärldsbevakning
Vi arbetar som konsulter, projektledare eller samtalspartner och vänder oss till företag och organisationer i alla storlekar. Oavsett bransch, verksamhetsområde eller geografisk hemvist kan vi hjälpa er med de frågeställningar kring miljö som är aktuella för just er verksamhet. En av våra främsta styrkor är vårt omfattande omvärlds-bevakning.

Bland våra bevakningsområden kan nämnas: arbetet för hållbar utveckling inom FN och EU, riksdag, regering, departement, länsstyrelser, kommuner samt andra myndigheter och offentliga förvaltningar; svensk dags- och affärspress; svensk och internationell miljöfackpress; svenska och internationella miljöorganisationer; seminarier och konferenser inom miljöområdet; universitet och högskolor (företrädesvis inom miljö, marknadsförings-, ekonomi- och kommunikationsområdet).

Kommunikation - att åstadkomma dialog - är vårt främsta verktyg
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag med kommunikationen som främsta verktyg. Liksom andra konsultföretag är det medarbetarnas kompetens som avgör vad vi kan åstadkomma i varje enskilt projekt. Vi har bred yrkeserfarenhet och utbildning inom olika områden; marknadsföring, ekonomi, kommunikation, beteendevetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap i en fruktbar blandning.

Ständig på jakt efter ny kunskap
I vårt arbete ingår kontinuerlig vidareutbildning, dels i form av löpande kompetensutveckling, dels i form av vår intensiva dagliga omvärldsbevakning och vårt val att arbeta med uppdrag i många olika branscher. Vi nöjer oss inte med att vi kan "allt" om en viss fråga, vi vill ständigt söka ny kunskap, relevant för varje nytt projekt. Med hjälp av omvärldsbevakningen ser vi miljöfrågorna som en del av en helhet.

Ekosofins fader - Arne Naess

Ekosofins fader - Arne Naess

Den norske filosofen Arne Naess lanserade under 1970-talet begreppet ekosofi, en filosofisk inriktning som betonar det inneboende värdet i allt levande. Naess understryker att det är genom praktisk handling som man visar sin klokhet och visdom - sin miljömedvetenhet. Han ser tanke och handling som ett och samma. Naess och hans verk har varit mycket centrala för de delar av miljörörelsen som kallas djupekologi. Arne Naess var professor i filosofi vid Oslo universitet från 1939 till 1970. Naess var även känd som miljö-aktivist och för att ha tillhört den norska motsåndsrörelsen under andra världskriget, samt som bergsbestigare. Arne Naess avled den 12 januari 2009, 96 år gammal.