Skip to main content

Ekosofia

Grundläggande miljöutbildning / 2018-10-11 ››
Kommander seminarier - Vem säger vad - och varför? ››

Välkommen till Ekosofia

Ekosofia AB, som etablerades 1993, är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder att med hjälp av ett ökat miljömedvetande - ekosofi - nå såväl social och ekonomisk som ekologisk framgång. Kommunikation - att åstadkomma dialog - är vårt främsta verktyg.

Genom att öka medvetandet om miljöfrågan hos ledning och medarbetare hjälper vi till att implementera och säkerställa ett trovärdigt och framgångsrikt miljöarbete samt att bidra till att nå företagets eller organisationens mål.

Vårt senaste nyhetsbrev

Ekosofias modell för trovärdig kommunikation.

Hur vi uppfattas beror bland annat på vad vi säger och vad vi gör. När man t.ex. läser vår miljöpolicy och hör oss tala om vår strävan för hållbar utveckling vill man också se handling – vad vi gör; vad vi har för planer och vilken ambitionsnivå vi har – är avgörande för att vi skall uppfattas som trovärdiga. Den gamla klichén ”mycket snack och lite verkstad” passar bra här. För att säkerställa trovärdigheten måste vi samtidigt stämma av med andra; hur vi upplevs av kunder, leverantörer och alla andra intressenter – inte minst våra egna medarbetare. Och vilka krav och förväntningar finns det i vår omvärld?

Miljökommunikation

Grundläggande miljöutbildningar

Från hot till möjligheter med trovärdigt miljöarbete - en halvdag om grundläggande miljöfakta, miljöarbete, företagande och hållbar utveckling

Seminariet ger grundläggande miljökunskap samtidigt som det skapar ökad medvetenhet om miljöarbetet och dess möjligheter.

  • Jordens utveckling och dagens miljöproblem
  • Miljöfrågan idag – en omvärldsredovisning Det nationella miljö- och hållbarhetsarbetet – lokalt, regionalt resp nationellt En internationell utblick
  • Möjligheter med att vara miljömedveten Det finns ingen motsättning mellan ekonomi och ekologi Om miljöarbete i näringsliv och samhälle
  • Trovärdighet – en förutsättning för att lyckas

Nyhetsbrev

NYHETSBREVSARKIV ››

Referenser