Skip to main content

Medarbetare

Medarbetare

Vi som driver Ekosofia AB har en sak gemensamt; ett stort intresse för miljöfrågor och hur olika aspekter av dessa påverkar företags och organisationers förutsättningar, förhållningssätt och agerande på marknaden och i samhället.

När vi tar oss an ett uppdrag arbetar vi nästan alltid i grupp. Vi tycker att det är ett bra sätt att föra projekten framåt och tillföra olika perspektiv. I diskussioner mellan oss på Ekosofia och i samtal med kunden kommer vi långt i förståelsen av alla de komplexa frågeställningar som finns runt miljöfrågan. Vi strävar efter att få igång kommunikation mellan olika aktörer, kommunikation som kan bidra till miljöfrågans utveckling i företag och organisationer.

Magnus Ruberg, ägare, VD och seniorkonsult
Magnus grundade Ekosofia tillsammans med Bill Romanus 1993. Idag är han verksam som VD, seniorkonsult och marknads/kund-ansvarig. Sedan starten är Magnus ansvarig för och medverkar i de flesta av Ekosofias seminarier och utbildningar. Han är även ansvarig projektledare i många av de övriga kunduppdrag som Ekosofia arbetar med.

Akademisk utbildning med företagsekonomi (marknadsföring), sociologi och informationsteknik som huvudinriktning, kompletterad med företagsintern utbildning inom Young & Rubicam i reklam, marknads-föring, kommunikationsteori, kreativ planering och produktion samt management i bl. a. London och New York.

1977-1984 projektledare på Nordström - Grey och Young & Rubicam Göteborg samt Cato Johnson Promotion & Design.
1984-1990 VD och projektledare på Young & Rubicam Göteborg AB. 1991-1993 konsult inom Sales Promotion i eget bolag.

Mobiltelefon: 0708 - 35 95 80
E-post: magnus.ruberg@ekosofia.se

Bill Romanus, ägare och seniorkonsult
1993 grundade Bill Ekosofia tillsammans med Magnus Ruberg. Idag är Bill verksam som seniorkonsult och administrativt ansvarig på Ekosofia AB. Han fungerar som ansvarig projektledare i många av de kunduppdrag som Ekosofia arbetar med, men arbetar också med seminarier och utbildning.

Journalistutbildning i grunden, påbyggt med marknads-ekonomi på IHM.

1974-1981 på Volvo Personvagnars informationsavdelning som redaktör. 1981-1993 konsult inom public relations och information i eget företag.

Mobiltelefon: 0708 - 35 94 80
E-post: romanus@ekosofia.se