Skip to main content

Miljökommunikation

Miljökommunikation

Hur pratar och skriver man om miljö?

Allt fler grupper i samhället efterfrågar miljöanpassning, vilket innebär att snart sagt alla pratar om sitt miljöarbete. Men hur vet man hur kunder reagerar för eventuella överdrifter eller oklarheter? Hur bedömer t.ex. miljöorganisationerna företagets miljöarbete? Hur reagerar journalister när de jämför miljöargument med vad de får höra från de anställda eller kringboende?

Syftet med miljökommunikation är att skapa en dialog, både internt i en verksamhet och externt. Detta för att kunna lyckas med miljöarbetet och ta tillvara på möjligheterna med ett miljömedvetet agerande.

Exempel på tjänster vi kan bistå med som är kopplade till miljökommunikation:

 • Planera och genomföra intern miljökommunikation, t.ex. intern förankring av miljöarbetet genom miljöutbildning eller artiklar i personaltidningen.
 • Planera och genomföra extern miljökommunikation, t.ex. informationsmaterial, föredrag och utställningar.
 • Konsekvensanalys av företagets externa miljökommunikation.
 • Utarbeta total kommunikationsplan.

Kommunikation i miljöarbetet

Miljöarbete är i högsta grad en kommunikationsfråga som ställer höga krav. Det är många, både inom och utom den egna organisationen, som man har behov av att ha en dialog med när miljöarbetet väl satt igång. För att lyckas med miljöarbetet krävs planerade och trovärdiga kommunikationsinsatser, både internt och externt.

Miljöredovisning

Allt fler företag och organisationer väljer miljöredovisningsformen för att tillgodose behovet och önskemålen från omvärlden att få mer information om företagens miljöarbete. Miljöredovisningen innehåller en beskrivning och en utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden samt en presentation av företagets miljöarbete. Vi svarar för hela produktionen av miljöredovisningen, eller för delar, t ex. förslag till innehåll, text och illustrationer.

Miljö på hemsidan

Några av fördelarna med att ha en hemsida som kommunikationsmedium är att den är lätt att uppdatera och dessutom når många intressentgrupper. Berätta gärna om verksamhetens miljöarbete på hemsidan. Vi kan hjälpa till att skriva text och strukturera materialet så att det passar såväl er verksamhet som tilltänkta läsare.

Hur uppfattar omvärlden vårt miljöarbete ?

Hur skall man veta vad som händer när man använder miljöargument i sin marknadskommunikation? Hur reagerar kunder för överdrifter eller oklarheter? Hur bedömer miljöorganisationerna företagets miljöarbete – bl a beroende av hur det kommuniceras? Hur reagerar journalister när de jämför miljöargument i reklamen med vad de får höra från de anställda eller kringboende? Vad säger lagen och hur dömer marknadsdomstolen? Vi svarar för analys och förslag till åtgärder.

Miljökommunikation innebär bland annat

 • Utbildning
 • Samsynsseminarium
 • Stöd till miljögrupp
 • Personaltidning
 • Omvärldsanalys
 • Konsekvensanalys
 • Kommunikationsplan
 • Underlag för marknadskommunikation
 • Miljöredovisning
 • Miljö på hemsidan
 • Miljö i det interna nätverket
 • Analys av företagets externa miljökommunikation
 • Miljökonferenser

Ekosofias modell för trovärdig kommunikation.

Hur vi uppfattas beror bland annat på vad vi säger och vad vi gör. När man t.ex. läser vår miljöpolicy och hör oss tala om vår strävan för hållbar utveckling vill man också se handling – vad vi gör; vad vi har för planer och vilken ambitionsnivå vi har – är avgörande för att vi skall uppfattas som trovärdiga. Den gamla klichén ”mycket snack och lite verkstad” passar bra här. För att säkerställa trovärdigheten måste vi samtidigt stämma av med andra; hur vi upplevs av kunder, leverantörer och alla andra intressenter – inte minst våra egna medarbetare. Och vilka krav och förväntningar finns det i vår omvärld?