Skip to main content

Strategisk planering

Strategisk planering

Företag som inte ligger före marknadens miljökrav riskerar sina kunder

Vad händer på miljöområdet just nu, vad kommer att hända i den närmaste framtiden, hur ser de långsiktiga miljötrenderna ut? Vilka är de viktigaste aktörerna och opinionsbildarna? Vilka frågor kommer ledande politiker driva de närmaste åren? Vad skriver miljöjournalisterna om?

Vad händer i branschen – i andra närliggande branscher? Hur ser marknaden ut, vad gör konkurrenterna, vad vill kunderna ha – idag respektive i morgon? Det företag som inte ligger före marknadens miljökrav riskerar sina kunder. Så ser verkligheten ut idag. Miljöfrågan är inte längre förknippad med tvång, myndighetsutövning och högljudda aktivister. Den tiden är förbi. Nu handlar det om att säkerställa en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vi hjälper er att fatta strategiska beslut

Allt fler företag, organisationer, kommuner etc. arbetar idag på ett eller annat sätt med miljöfrågan. Att det finns flera möjligheter med ett miljömedvetet agerande framgår klart och tydligt av det arbetet. Ökade intäkter, sänkta kostnader, förbättrad produktivitet och kvalitet, ökat engagemang hos medarbetare, bättre relationer med intressenterna – allt finns där.

Men det finns även exempel på mindre lyckade miljösatsningar – satsningar som slagit fel ut för att man inte varit medveten om vad som krävs. Tar man inte miljöfrågan på allvar finns det många fallgropar. Det krävs trovärdighet – både i det nödvändiga miljöarbetet och i miljökommunikationen med intressenterna.

Vi hjälper er att hitta svaren på ovanstående och andra frågor som är relevanta för er verksamhet. Vi gör omvärldsanalyser som visar vilka förändringar och trender på miljöområdet som är avgörande för er verksamhet – på både kort och lång sikt. Med omvärldsanalysen som underlag kan vi hjälpa er att fatta strategiska beslut för företagets utveckling; att vara proaktiva och påverka omvärlden. Vi kan medverka i en miljödriven affärs- och marknadsutveckling.