Skip to main content

Tidigare kunder

Tidigare kunder

 • A + A Corporate Design AB
  Miljöutbilldning 2008.
 • Akademiska Hus Väst AB
  Koldioxidinventering för Chalmers campus 2007.
 • Älvstranden Utveckling AB
  Förstudie, miljöprogram, miljöledningssystem, miljöseminarier och miljöutbildning, nulägesutredning, miljöredovisning, koldioxidinventering, omvärldsbevakning 1997-2011.
 • Aranäs KB
  Miljöutbildning sedan 2000. Integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 2002-2005. (Certifierat enligt FR2000) Miljörevision 2001. Miljöprogram 2000-2010. Miljöredovisning 2006-2010. Nulägesutredning 2007. Miljöutredning Kungsmässan 2008 www.aranas.se 
 • Armatec AB
  Rådgivning ang hållbarhet/CSR 2015-2016.
 • Aspelin-Ramm Fastigheter AB
  Miljöutredning 2011-2012. Miljöprogram 2012-2013.
 • AstraZeneca AB
  Miljöseminarium för Miljö och Kemi 2006.
 • Bafab Kontorsmöbler AB
  Grundläggande miljöutbildning 2013.
 • Banverket
  Miljöutredning - pilotstudie 1998/99. Samtalspartner 2000.
 • Banverket Västra Regionen
  Samtalspartner och miljöutbildning 1998.
 • Bengt Dahlgren AB
  Samsynsseminarium med ledningsgruppen 1994.
 • Bohuslandstinget
  Miljöseminarier för landstingsstyrelsen, förvaltningschefer och fastighetsförvaltningen 1996.
 • Bolagsverket
  Föreläsning ”Miljöfrågan – viktig för en framgångsrik affärsrelation” 2005.
 • Borås kommun
  Miljöföreläsning inom projektet "Miljöutmanare ’99" 1999.
 • Borås Lokaltrafik AB
  Miljöutbildning 2001.
 • Bostäder i Borås AB
  Förstudie och miljöprogram 1994. Miljöutbildning 1994-95.
 • Bostads AB Poseidon
  Förstudie 1996. Miljöprogram 1996. Intern förankring av miljöprogram 1997. Samtalspartner och rådgivning 2013.
 • Bostadsbolaget
  Miljöutställning för Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon 2007.
 • Brunngård Group AB
  Rådgivning; hållbarhetsredovisning 2017-2018.
 • Business Region Göteborg
  Föreläsning för BRG:s nätverk, ”Miljöargument i marknadsföringen” 2004. Framtagning av finansieringsdatabas för miljöinvesteringar 2002.
 • Castellum AB, moderbolag och dotterbolag
  Samtalspartner, miljöprogram, ledningsgruppsseminarier, miljöutbildning och diverse miljökommunikation 1995-2002. Lagbevakning 2013-2011.
 • Chalmers tekniska högskola AB
  Intern miljörevision 2011.
 • Chalmers Transportcentral

  Förstudie/intervjuundersökning 2001.
 • Chalmersfastigheter AB
  Miljöseminarium med ledningsgrupp och medarbetare 2000. Förstudie 2000. Miljöprogram 2001 och 2002. Seminarium med ledningen, nulägesutredning och diverse miljökommunikation 2007-2008. Koldioxidinventering och -redovisning, sedan 2010.
 • Din Bostad AB

  Miljöprogram 2007-2008.
 • Donnergymnasiet

  Grundläggande miljöseminarium 2005.
 • Drott Bostad AB

  Samsynsseminarium om trovärdig miljökommunikation 2003.
 • Ecology (miljökonferenser på Svenska Mässan i Göteborg)  
  Medarrangör och seminarieledare för seminarierna: ”Marknadsföring av miljöanpassade produkter och tjänster” 2004 ”Dialog för hållbar utveckling” 2003, ”Att prata och skriva om miljö” 2002, ”Vem säger vad och varför” 2001, "Trovärdig miljökommunikation" 1997, "Miljökommunikation – en fråga om trovärdighet" 1996, "Miljö, kommunikation och marknad" 1995.
 • Ekologiskt Marknadscentrum

  Moderator 2008.
 • Electrolux Storkök AB

  Miljöprogram 1994. Miljöutbildning av samtliga medarbetare 1995.
 • Elof Hansson Fastighets AB
  Miljöutredning och miljöprogram 2013.
 • Energiråd Väst

  Utvärderingar 2007.
 • Ernst Rosén AB

  Miljöutbildning, miljöprogram och miljökommunikation 1996-2012. Integrerat ledningssystem för miljö och arbetsmiljö 2002-2012. (Certifierat enligt ISO 14001)
 • Familjebostäder i Göteborg AB

  Nulägesutredning, miljöprogram, rådgivning och diverse miljökommunikation 2008-2009.
 • Förbo AB  

  Samsynsseminarium med ledningsgruppen, miljöprogram, nulägesutredning samt rådgivning och diverse miljökommunikation 2004-2009.
 • Företagsutveckling Fyrstad

  Samtalspartner och miljöutbildning "Marknadsanpassad produktutveckling i Lysekil" inom ramen för EUs strukturfond Mål 2, 1997.
 • Fraktkompaniet AB

  Rådgivning, diverse miljö- och klimatkommunikation 2012.
 • Frans Maas Sverige AB  

  Grundläggande miljöutbildning 2004.
 • Fyrstadskansliet (Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad)  

  Miljöseminarium, miljöargument i marknadsföringen 2004
 • Gärde Wesslau Advokatbyrå

  Grundläggande miljöutbildning 2011.
 • Glaxo

  Samtalspartner till Svensk Läkemedelsindustri om utfasning av drivgaser med miljöpåverkan (CFC) 1995.
 • Göteborg Energi AB

  Framtagning av PM ”Miljöpris för Göteborg Energi – Ostindiefararen Götheborg”, 2001. Seminarium om Miljökommunikation i samband med Ekopartner-träff 2002.
 • Göteborgs Högre Samskola

  Miljöföreläsning 2008.
 • Göteborgs Stad Utbildning, Yrkeshögskola
  Miljöutbildning för "Teknisk projektledning" sedan 2010 Utbildning i Hållbar utveckling/CSR för "Internationella inköpsekonomer" sedan 2013
 • Göteborgs Stad, Fastighetskontoret

  Miljöutbildning, miljöprogram och miljöledning 2004-2006.
 • Göteborgs Stad, Kretsloppskontoret

  Miljöutbildning och seminarium i miljökommunikation för samtliga medarbetare 2003.
 • Göteborgs Stad, Lundby Mobility Centre

  Rådgivning i projektet Godssamverkan i Lundby, 2004-2005.
 • Göteborgs stad, Miljöförvaltningen

  Föreläsare i seminarium "Faror i varor" 2007.
 • Göteborgs Stad, Trafikkontoret

  Miljöseminarium för leverantörer; utvärdering och uppföljning av leverantörers miljöarbete 1999. Förstudie "Gods- och varudistribution i tätort" 1999-2000. (Trafikkontoret i samarbete med AB Volvo) Utredningsarbete kring miljöanpassning av persontransporter 2001 och 2002. Medverkan i projektet ”Miljöfordon i Göteborg” 2002-2003.
 • GotEvent

  Miljökommunikation 2003.
 • Graflunds Invest AB, Eskilstuna

  Miljöseminarium, nulägesanalys, miljökommunikation, miljöutbildning och miljöprogram 2002-2007.
 • Gryaab AB

  Miljödag/miljöutbildning för samtliga medarbetare 2011.
 • Gæðastjórnunarfélag Islands (Icelandic Association for Quality)

  Föreläsning och workshop för isländska näringslivsrepresentanter och rikspolitiker "Sustainable development an opportunity for business", Reykjavik, 1999.
 • Hållbar utveckling Väst

  Utvärderingar 2007-2008.
 • Halmstads Fastighets AB

  Miljöprogram, miljöutbildning och diverse miljökommunikation 1998-1999.
 • Higab
  Miljöpolicy, nulägesanalys, miljöprogram, rådgivning, koldioxidredovisning och diverse miljökommunikation 2008-2013.
 • Högskolan i Borås

  Miljöföreläsningar 1996.
 • Hotel Liseberg Heden AB

  Miljöföreläsning 2001. Miljöutbildning 2006.
 • HSB Mölndal

  Miljöseminarier 1996-1997. Miljökommunikation 1998. Inspirationsföreläsning 2007.
 • ICA Sverige AB  

  Strategiska miljöseminarier för ledningsgrupper inom ICA Sverige AB, Logistik 2004.
 • IFP Research AB  

  Miljöseminarium för ERFA-grupp, ”Miljöargument i marknadsföringen”, samtalspartner 2004.
 • Innovatum
  Rådgivning och företagsanalyser, diverse miljökommunikation 2012-2013.
 • Investment AB Bure

  Miljöpolicy 1998.
 • IREV (Institutet för Revisorsutbildning)

  Miljöföreläsningar inom VD-kurser, 2000 och 2001.
 • IUC Sjuhärad AB

  Miljöutbildning för marknadsnätverk 2011.
 • Ivar Kjellberg Fastighets AB, Ivar Kjellberg Byggnads AB
  Miljöprogram sedan 2001. Miljöutbildning sedan 2000. Miljöledningssystem sedan 2006. (Certifierat enligt ISO 14001)
 • IVL/MiljöRapporten

  Medverkan i seminarium "Hur kommunicerar du ditt miljöarbete?" 2010
 • Kennedygruppen AB  

  Förstudie, miljöprogram, miljöseminarium med ledningsgrupp och medarbetare, samtalspartner 1996-2004.
 • Kinnasand AB

  Miljöföreläsning 1999 och 2001.
 • Kobbs Te

  Samtalspartner 1996 inför introduktion av miljöanpassat produktsortiment.
 • Köpings kommun

  Stöd och medverkan i miljöledningssystem 2005-2006.
 • Kungsbacka kommun

  Miljöföreläsning 1997.
 • Landstinget Halland

  Miljöföreläsningar 1997.
 • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

  Samtalspartner och miljöutbildning i projektet "Företag & Miljö" – för förbättrat miljöarbete i små och medelstora företag i Göteborgs och Bohus län 1995-1996.
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län

  Miljöföreläsning 2005.
 • Lennart Wallenstam Byggnads AB  

  Miljöprogram; miljöutbildning och miljöseminarier; diverse miljökommunikation 1999-2005
 • Lennart Wallenstam Lokaler AB

  Miljöseminarium 2002.
 • Liljevalls arkitekter ab

  Miljöseminarier 2002.
 • Lindholmen Utveckling AB

  Miljöprogram 2000.
 • Liseberg AB

  Miljöutbildning, miljöpolicy, nulägesutredning och diverse miljökommunikation 2006-2009.
 • LP Entreprenad AB

  Miljöutbildning, förstudie, miljöprogram, miljöledningssystem 1999-2002. (Certifierat enligt ISO 14001)
 • Malmöhus Invest AB

  Miljöseminarium för intresseföretagen 1994.
 • Marks kommun

  Miljöföreläsning och samtalspartner för nätverk av små och medelstora företag i Marks och Borås kommuner 1998/99.
 • Markslöjd Lighting Group

  Miljöutbildning 2010.
 • Maskinentreprenörerna AB

  Miljöföreläsning 1999.
 • Mitthögskolan i Östersund

  Miljöföreläsningar 1996 och 1998.
 • Mölndals Stad

  Inspirationsföreläsning 2007.
 • Naturcentrum

  Miljöföreläsning 1999.
 • Naturskyddsföreningen

  Rådgivning och utredning om koldioxidutsläpp 2010. Rådgivning om Bra Miljöval-fonder 2014.
 • Newbody AB

  Omvärldsanalys med nulägesbeskrivning, rådgivning om CSR, utveckling av uppförandekod 2013-2014.
 • Nutek

  Miljöföreläsning och workshop för småföretagare, 1997.
 • Partillebo

  Förstudie, ledningsgruppsseminarium och miljöprogram 1993-1995. Samtalspartner i samband med projektering av nytt bostadsområde 1996.
 • Plus AB (SABO:s utbildningsföretag)

  Miljöföreläsning 1995 för AB Nyköpingshems samtliga medarbetare.
 • PRIMÄR fastighetsförvaltning AB
  Miljöutredning 2014.
 • PROTEKO
  Miljöutbildning för kvalificerad yrkesutbildning; "Teko" årligen sedan 1997 samt "Handel, affärsmannaskap och turism" 1998, 2001, 2002, 2003, 2005 och 2006. www.proteko.se
 • PSAB
  Integrerat veksamhetsledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö sedan 2013.  
 • REC Indovent / Elof Hansson

  Miljöseminarium 2005.
 • Renova

  Miljöbalksutbildning 2002.
 • Saab Ericsson Space AB

  Miljöföreläsningar för samtliga medarbetare 1998.
 • Saab Marine Electronics AB

  Miljöföreläsning 2001.
 • Saxborn Fastigheter

  Integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 2008-2014. (Certifierat enligt ISO 9001)
 • SCA Hygiene Products

  Miljöseminarium med ledningsgrupp, samtalspartner, program för trovärdig miljökommunikation; Environmental Communications Guideline 1998-1999.
 • scp, ScanPartner  

  Grundläggande miljöseminarier för samtliga medarbetare 2003-2004.
 • Selecta AB

  Förstudie, ledningsgruppsseminarium, miljöprogram 1995-1996.
 • SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

  Seminarium om trovärdig miljökommunikation 2002.
 • SIS Forum

  Medverkan i seminarium "Egna miljöuttalanden" 2008.
 • Sjätte AP-fonden

  Rådgivning 2009-2011.
 • Skanska Maskin AB
  Miljöföreläsning 2013.
 • SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

  Föreläsning under en nationell miljöledningsdag i Uddevalla, 2005.
 • Skyddsvärnet

  Miljöseminarium, miljöutredning och miljöprogram 2007-2008
 • Stenungsundshem AB

  Förstudie, miljöprogram, miljöutbildning samt div miljökommunikation 1994-1996. Samsynsseminarium med ledningen, nulägesanalys och miljöprogram 2015-2016.
 • STF (Svenska Turistföreningen)

  Miljöseminarium 1996.
 • Stockholm Vatten AB

  Medverkan i projektet "Water Education in African Cities"; framtagning av utbildnings- och informationsmaterial samt planering och genomförande av utbildning i Afrika 2002-2003.
 • Storel AB

  Förstudie, ledningsgruppsseminarium, miljöprogram 1997-2000.
 • Svenska Mässan Stiftelse   

  Samtalspartner inför genomförande av Ecology-konferensen 2004. Medverkan i förberedelser inför invigning av Miljöteknik/Ecology 1999. Medarrangör av Ecology and Leadership 1999. 
 • Svenska Statoil AB

  Miljöutbildning 1995-2003. Externt och internt kommunikationsmaterial 1995-1999. Miljöseminarier för Statoil Detaljist 1998 och 2003. Ledningsgruppsseminarium 1997.
 • Sveriges Transportindustriförbund

  Kurser i transportanpassad miljökunskap 1997-1998
 • Tärntank Rederi AB

  Miljöseminarium med styrelsen 2005.  Omvärldsanalys ”Olja, energi och transportbehov” 2006. Rådgivning kring social uppförandekod 2006-2007.
 • TRAAB, Trestadsregionens Avfalls AB  

  Miljöseminarier, ”Marknadsföring med miljöargument” 2004.
 • Trollhättans kommun

  Miljöföreläsning 1999.
 • Trollhättans Stad

  Rådgivning avseende anbudsutvärdering 2016.
 • Trollhättans Tomt AB
  Miljöprogram, miljöutredning och rådgivning sedan 2010.
 • Tullverket

  Miljöföreläsning för miljösamordnare 2005.
 • Uddevalla kommun

  Utbildning av internrevisioner 2004. Projektledarstöd för införande och genomförande av miljöledningssystem 2002-2004.  (Registrerade enligt EMAS 2004) Framtagning av miljöredovisning, enligt EMAS, 2005.
 • Uddevallahem
  Integrerat ledningssystem för miljö- och arbetsmiljö 2003-2008. Utbildning av internrevisorer 2004. Lagbevakning 2005-2008. Miljöprogram 1997-2008. Samtalspartner sedan 2003. Miljöutbildning 2003-2019. www.uddevallahem.se
 • Ultramare AB
  Integrerat ledningssystem och rådgivning 2017-2018.
 • Unitrans AB

  Miljöseminarium 2001.
 • V-Städ AB

  Miljöprogram och miljöutbildning, diverse miljökommunikation, utbildning av internrevisorer, lagbevakning, integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 2001-2008. (Certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1)
 • Vägverket, region Väst

  Utvärdering av FEAT-projektet 2001-2004. Utvärdering av miljö- och trafiksäkerhetskrav för godstransporter 2002-2003 samt 2005-2006.  Utredning om distansarbete och närkontor 2004-2005. Samordning och rådgivning inom informationsprojekt "Vinterdäck" 2007-2009.
 • Västra Götalandsregionen

  Miljöföreläsning 1999.
 • Västtrafik

  Miljöutbildning och miljökommunikation 2000-2002.  "Västtrafik och miljön" på Västtrafiks hemsida, under rubriken Om Västtrafik
 • Viking Sewing Machine

  Miljöseminarium för chefer 1999.
 • Volvo AB

  Förstudie "Gods- och varudistribution i tätort" 1999-2000. (AB Volvo i samarbete med Trafikkontoret, Göteborgs Stad)
 • Volvo Personbilar Sverige AB

  "Miljöprogram för svenska Volvoåterförsäljare" 1997.
 • Volvo Personvagnar AB

  Samtalspartner om intern miljökommunikation och förankring bland medarbetare 1995-1996.
 • Wästbygg AB
  Utveckling av verksamhetspolicy, samsynsseminarium med ledningen, grundläggande miljöutbildning, integrerat ledningssystem 2014.
 • WESTMA 
  Nulägesanalys med marknads- och kommunikationsperspektiv, 2004.
 • White AB

  Miljöpolicy 1996.
 • Xtractor Ineractiv AB

  Rådgivare om interaktiv miljöutbildning för Statoil, 2004-2005.